Épületenergetikai tanusítvány - Csigaterv Építész Stúdió

épületek
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Építész Infó > Hasznos infók...

Az épületenergetikai tanúsítványról

Az új építésű épületek, rendeltetési egységek esetén az energetikai tanúsítvány elkészítése 2009. január 1-jétől a használatba vételi eljárás megindításáig kötelező, a vonatkozó 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján.

Meglévő épületek, önálló rendeltetési egységek, lakások esetén az energetikai tanúsítvány 2012. január 1-jétől az alábbi esetekben kötelező:

- ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás, vagy egy évet meghaladó bérbeadás.

1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén a tanúsítvány készítése szintén 2009. január 1-től kötelező függetlenül attól, hogy az adott építmény új építésű, vagy meglévő.

Mikor kell tanúsítványt készíteni ?

december 31-ig önkéntes a meglévő épületek, energiatanúsítása.
Ez azt jelenti, hogy a rendelet 2009. január 1-jei hatályba lépésekor jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező önálló rendeltetési egységek, lakások tanúsítása eddig az időpontig nem kötelező.

Nem terjed ki a rendelet hatálya, vagyis nincsen tanúsítási kötelezettség az alábbi építmények vonatkozásában:

-  50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre
- az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre
-  a legfeljebb 2 éves használatra tervezett épületre
-  a hitéleti rendeltetésű épületre
-  jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre
-  a mezőgazdasági rendeltetésű épületre
-  azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hő nyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3,
vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki-  a műhely rendeltetésű épületre
-  a levegővel felfújt, vagy feszített
- huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló
- sátorszerkezetekre.készíthet tanúsítványt

Ki készíthet tanúsítványt?

- Építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló
104/2006. (IV. 28.) Korm. r.
és a 244/2006. (XII. 5.) Korm. r.
) előírásinak megfelelő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szakmagyakorló végezheti, aki teljesítette az előírt jogosultsági vizsgakövetelményeket.

- A települési önkormányzat, az energiaszolgáltató szervezet, illetve a Polgári Törvénykönyv 685. §-ának c) pontja szerinti más gazdálkodó szervezet tanúsítási szolgáltatást akkor végezhet, ha a tevékenység ellátásához a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő tanúsítót foglalkoztat, vagy megbíz.

- Az energiaszolgáltató szervezet VISSZA

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz