Engedélyeztetés menete - ÉTDR - Csigaterv Építész Stúdió Kft.

Tartalomhoz ugrás
Építész Infó > Tervezés - Építés

Engedélyeztetés menete

ÉTDR - elektronikus rendszer

A dokumentációt ÉTDR - elektronikus rendszeren keresztül kell feltöltenie az építtetőnek, vagy meghatalmazottjának. (Amennyiben minket bíz meg a tervezéssel, úgy az ÉTDR rendszeren keresztül lefolytatandó eljárás terhét mi levesszük az Ön válláról) Eredetiben viszont be kell nyújtani a hivatal részére a hivatalos térképmásolatot,  és a meghatalmazást.

Tervdokumentáció és mellékleteinek beadása
Az építési engedélyezési tervdokumentáció részeként a további dokumentumokat  szükséges beszerezni, beadni egy épület engedély kérelem esetén az illetékes  Építéshatósági  Osztályra:

hiteles térkép kivonat  - hivatal felé benyújtandó
Érdemes ellenőriznünk a telek nagyságot, utcanevet és házszámot a tulajdoni lapon szereplőkkel.

közműnyilatkozatok (pl. víz, csatorna, gáz, elektromos)
Ki kell kérni, építésznek nyilatkoznia kell, hogy a közműegyeztetést elvégezte.
Az esetek többségében nincsen semmi probléma, de a kikért közmű nyilatkozatokból kiderülhet például, hogy szükség van új vezeték kiépítésére, a meglévő vezeték átalakítására, bővítésére, esetleg közmű pótló műtárgyat kell építenünk
(pl. zárt szennyvíztárolót)

Ezek újabb, nem kevés többlet költséget okozva nekünk. Közműegyeztetésre elvileg akkor is szükség van, ha a telken belül van a közmű és számla fizetés is történik.

kéményseprő nyilatkozat
Az építési engedélyhez ma már nem kell benyújtani a  kéményseprő szakvéleményt, csak a tervezőnek le kell nyilatkoznia, hogy egyeztetett a kéményseprővel.
Az egyeztetés során a tervező  2 példány tervet és egy kitöltött adatlapot  nyújt be az illetékes kéményseprő szolgáltatóhoz és pár hét elteltével megérkezik a szakvélemény.  Természetesen ennek is díja van, mely függ a kémények számától.

hulladék tervlap
Az építési engedély kérelemhez csatolandó még a tervező által  készített hulladék tervlap, vagy egy nyilatkozat, hogy nem éri el a hulladék mennyisége az előírt mértéket.
Tervdokumentáció és mellékleteinek beadása
energetikai számítást kell készíteni
Az új energetikai követelmények igazolására energetikai számítást kell készítenie, vagy készíttetnie az  építész tervezőnek az építési  engedélyezési tervek alapján.

településképi vélemény
A talán az egyik legújabb, hogy településképi véleményt is meg kell kérni, az adott település polgármesterétől, aki a főépítészt meghatalmazva jár el az ügyben. Lehetőségek - ajánlják, vagy nem ajánlják engedélyeztetésre a tervet... Ennek pozitív megléte nélkül nem nyújtható be az építési engedély.
egyéb beadandó mellékletek
A telek övezeti besorolása illetve a funkció függvényében további szakhatósági hozzájárulások is szükségesek lehetnek. A fentebb említettek a minimálisan benyújtandó mellékletek egy építési engedélyeztetési eljárás során.
Építési engedély határozat
Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelem elbírálását a hiánytalan tervdokumentáció  és mellékleteinek beadásától számított 15 napon belül kell  hogy meghozza.(Ez gyakorlatban 30 nap)

Miért van ez így?
Természetesen ez nem 15 nap, hiszen az túl szép is lenne…
15 napon belül, (általában a 15. napon) az Építés hatóság küld egy hiánypótlást, mely minden esetben megtörténik.  A hiánypótlás általában ez szokott lenni: Hiányzik egy méret az alaprajzról, vagy a műszaki leírást ki kell egészíteni egy mondattal.   Nincs is ezzel baj, gyorsan elkészíthető, pótolható.
Még az sem olyan nagy gond, hogy a hiánypótlás elkészítését, feltöltését követően újra indul a 15 nap, hiszen akkor lesz teljes, hiánymentes a dokumentáció. Rendeletben előírtak szerint történik minden. (megjegyzem, itt már 1 hónapnál járunk)
A gond az, amikor a hiánypótlás benyújtását  követő 15 nap múlva sincs sehol az engedélyes határozat, bár ez szerncsére nagyon ritkán fordul elé. Az okát máig nem sikerült megértenem.
Jogerős építési engedély határozat
A határozat átvételétől számítva újabb 15 nap következik, mely a jogerőre emelkedés időszaka. Ha egyik érintett (szomszédok, tulajdonos társak, stb.) sem fellebbez, akkor azt követően megküldik a jogerős építési engedély határozatot, mely meglétét követően lehet csak megkezdeni a kivitelezést.

További részletes információ az alábbi linken
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Csigaterv Építész Stúdió Kft.
iroda: 1117 Budapest, Fehérvári út 44.
mobil: +36-70/770-6091
e-mail: csigaterv(kukac)gmail.com
Szolgáltatások:
lakóépületek tervezése és engedélyeztetése
családi házak, társasházak, villák, nyaralók, luxus otthonok
Mert Mindenkinek kell egy otthon!
Vissza a tartalomhoz