Telek beépíthetősége - Csigaterv Építész Stúdió

Tartalomhoz ugrás

Telek beépíthetősége

Mekkora házat építhetek?

A beépítési százalék azt adja meg, hogy a telek területéből mennyi helyet foglalhat el a házunk. Ez a terület bruttó, falakkal együtt értendő, tehát a tényleges hasznos alapterület ennél még kisebb lesz.


Mitől is függ mindez?

Ez a külső falak vastagságától, illetve az épület belső tagoltságától is függ.
Egyrészt nem mindegy, hogy 40, vagy 60 cm széles a külső falszerkezet, másrészt az sem mindegy, hogy egy tér az egész belső, vagy fel van aprózva kis helyiségekkel.

Elmondható, hogy kb 20-23 %-ot tesznek ki a falak, tehát a tényleges beépítés 77-80 %-val lehet számolni a földszinti hasznos alapterület esetében.

Természetesen a hasznos alapterület a szintek számával növelehető (pince, tetőtér, emelet), ezt viszont már az építmény/épületmagasság, valamint a szintterületi mutató szabályozza.


Telek területe: 742 m2


Az építési övezeti besorolása:
Lke-1/B

A beépítési mód:
oldalhatáron álló (OH)

A max. beépítettség (előírt/tervezett):  

30 % (222,6 m2) / 24,97 % (185,3 m2)


A max. építménymagasság (előírt/tervezett):

5,5 m / 5,467 m

A min zöldfelület (előírt/tervezett):

40 % (296,8 m2) / 61,70 % (457,8 m2)

Példa számítás


Rendelet értelmezése

Az ábrán jól látható, hogy a telek beépítése nem más, mint az épület külső kontúrja által határolt terület. Jelen esetben a falazaton lévő hőszigetelés külső síkja. (kék)
Fontos, hogy a fedett teraszok is beleszámítódnak a beépítésbe (1,5 m kinyúlást követő részei - kék).
Ebben az esetben a homlokzatmagasság számítás során a kék kontúr vehető csak figyelembe, így a korábbi szabályozáshoz képest most már a fedett teraszok nem csökkentik a magasságot.
OTÉK
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez
Fogalommeghatározások

114. Telek beépített területe: a telken álló épület 1,00 m-nél magasabbra emelkedő részeinek, az 1,00 m-es vízszintes síkban mért vetületi területeinek összege. A vetületi területek számítása során figyelmen kívül kell hagyni
a) mezőgazdasági, gazdasági és különleges beépítésre szánt területen a legfeljebb 9,00 m-es, egyéb területen a legfeljebb 4,50 m-es gerincmagasságú növényház (üvegház) és fóliasátor,
b) az épülethez tartozó előlépcső, tornác, előtető, valamint a terepcsatlakozástól legalább 2,00 m-rel magasabban lévő erkély, függőfolyosó, ereszpárkány - az épület tömegétől kiálló részeinek - az épülettől számított 1,50 m-es sávba eső vízszintes vetületét.
115. Telek legnagyobb beépítettsége: a telek beépített területének a telek teljes - nyúlványos telek esetében a teleknyúlvány területével csökkentett - területéhez viszonyított megengedett mértéke.
25. Erkély: az épület homlokzati síkjától kinyúló, konzolos, függesztett vagy pontszerűen alátámasztott kialakítású külső tartózkodó tér.
Csigaterv Építész Stúdió Kft.
iroda: 1119 Budapest, Petzvál J. u. 44.
mobil: +36-70/770-6091
e-mail: csigaterv@gmail.com
Szolgáltatások:
lakóépületek tervezése és engedélyeztetése
családi házak, társasházak, villák, nyaralók, luxos otthonok
Mert Mindenkinek kell egy otthon!
Vissza a tartalomhoz